NOUS CURSOS SUPÒSIT PRÀCTIC DE SECUNDÀRIA

Us presentem els nous cursos de supòsit pràctic de secundària, s’impartiran,

La prova pràctica, en totes les especialitats, permet comprovar que els aspirants tenen la formació científica i el domini de les habilitats instrumentals o tècniques corresponents a l’especialitat a què s’opta, i que demostren la capacitat per construir les adequades situacions d’aprenentatge que promoguin l’assoliment de les competències per part dels alumnes.

El supòsit pràctic es la contextualització d’un problema, ja sigui real o hipotètic, que s´ha de resoldre aplicant les estratègies didàctiques i recursos programats, aplicant innovació i creativitat.

Per inscriure’t omple el següent formulari

Per més informació info@contecbcn.com